Badanie przesiewowe, badanie metodą Dopplera, przewlekła niewydolność żylna, żylaki, miażdżyca uogólniona

Badanie przesiewowe, badanie metodą Dopplera, przewlekła niewydolność żylna, żylaki, miażdżyca uogólniona

Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining) należy w medycynie do postępowań profilaktycznych, może obejmować całą populację lub populację tzw. podwyższonego ryzyka, polega na wstępnym rozpoznaniu choroby lub stanu zdrowia za pomocą testów analitycznych, badań klinicznych bądź z zastosowaniem innej procedury, przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby, czyli w fazie poprzedzającej rozwój zmian lub uszkodzeń nieodwracalnych.

Badanie metodą Dopplera (badanie dopplerowskie, ultrasonografia dopplerowska – patrz fot. powyżej) jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym (przez dotyk), wykorzystywanym w ultrasonografii do oceny przepływu krwi przed dane naczynie lub strukturę, a także do oszacowania parametrów przepływu (kierunek, prędkość). Jako metoda badania żylaków – w celu ustalenia wydolności zastawek oraz umiejscowienia punktów tzw. refluksu w żyłach (wstecznego przepływu krwi: krew, zamiast płynąć do serca, cofa się w dół i rozszerza żyły – w ten sposób powstają żylaki), czyli oceny poziomu uszkodzeń zastawek żylnych, co pozwala na właściwy dobór metody, a tym samym wpływa na skuteczność leczenia.

Przewlekła niewydolność żylna (ang. Chronic venous insufficiency) – zespół objawów związanych ze słabym powrotem krwi od stóp do serca. Objawy uzależnione są od stopnia zaawansowania choroby – typowe to m.in.: uczucie ciężkości kończyn, uczucie bólu (wzdłuż przebiegu żyły), występowanie tzw. zespołu niespokojnych nóg, parestezja (czyli uczucie kłucia, mrowienia, drętwienia, cierpnięcia, palenia skóry), obrzęki, żylaki, powikłania skórne, zastój żylny, a nawet owrzodzenia.


Żylakami nazywamy trwałe poszerzenie żył powierzchownych – żyły są poskręcane, z workowatym poszerzeniem lub wrzecionowatym wydłużeniem z niewydolnościš zastawek żył powierzchownych i przeszywających. Prawidłowo funkcjonujące zastawki (elastyczne struktury wewnątrz żyły) nie pozwalają na cofanie się krwi żylnej na obwód. Niewydolność zastawek powoduje odwrócenie kierunku przepływu krwi – tzw. refluks (zaburzenie odpływu, zastój krwi, wzrost ciśnienia).

Miażdżyca uogólniona. Choroba atakuje w przeważającej części mężczyzn. Nasilają ją takie czynniki jak: cukrzyca, palenie tytoniu, dieta bogata w cholesterol, nadciśnienie tętnicze. Miażdżyca wywołuje zmiany w naczyniach doprowadzając do ich zwężenia, a następnie do ich zamknięcia. Najczęstszą chorobą, z którą zgłaszają się pacjenci, jest przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych (ostre niedokrwienie kończyn występuje najczęściej z powodu zakrzepicy, zatoru oraz urazu tętnicy). Nagła, ale nieurazowa niedrożność tętnicy zwykle spowodowana jest zatorem lub zakrzepicą. Większość zatorów ma swoje źródło w jamach serca; do pozasercowych źródeł materiału zatorowego należą tętniaki, owrzodziałe blaszki miażdżycowe, jak również zabiegi wewnątrznaczyniowe. Większość zatorów pozamózgowych dotyczy tętnic unaczyniających kończyny dolne. U chorych z wieloletnim procesem miażdżycowym najczęściej występuje niedokrwienie na tle zakrzepowym.

05.09.2008, SP ZOZ GP Nowa Wieś Wielka
Źródło: “Warto wiedzieć” www.zdrowemiasto.pl (PPK)
Materiał opublikowano za pisemną zgodą Redakcji portalu medycznego ZdroweMiasto.PL
Zobacz także: www.zdrowemiasto.pl
Fot. PPK, archiwum SP ZOZ GP Nowa Wieś Wielka, 2008

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:11 maja 2017
Autor:poradnik_medyczny