Cennik badań laboratoryjnych

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH I INNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

I. Badania w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

NAZWA BADANIA CENA BADANIA NAZWA BADANIA CENA BADANIA
podstawowa opieka zdrowotna podstawowa opieka zdrowotna
060-MORFOLOGIA krwi ze wzorem odsetk. 8,00 101-AMINOTRANSF. ASPARGINOWA (AST) 5,00
060-PŁYTKI KRWI (manualnie) 3,00 100-AMINOTRANSF. ALANINOWA (ALT) 5,00
003-RETIKOLOCYTY 6,00 108-GAMMAglutamylotranspept. (GGTP) 5,00
004-OB 5,00 102-AMYLAZA 6,00
363-POZIOM GLIKOLIZACJI Hem. (HbA1c) 29,00 – KINAZA KREATYNOWA (CK) 12,00
130-SÓD 5,00 106-FOSTAFAZA KWAŚNA całkowita (ACP) 10,00
131-POTAS 5,00 202-CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) 15,00
133-WAPŃ ZJONIZOWANY 10,00 201-MIANO ANTYSTREPTOLIZYN (ASO) 15,00
142-STĘŻENIE TRANSFERYNY 25,00 301-HORMON tyreotropowy 3–gener. (TSH) 19,00
136-ŻELAZO 7,00 365-ANTYGEN HBs-AgHBs 17,00
146-ŻELAZO-całk. zdolność wiązania (TIBC) 12,00 206-VDRL 15,00
126-MOCZNIK 5,00 304-FT 3 19,00
127-KREATYNINA 5,00 305-FT 4 19,00
121-GLUKOZA 5,00 335-PSA całkowity 29,00
138-TEST OBCIĄŻENIA GLUKOZĄ 10,00 009-MOCZ– bad. ogólne z oc. mikrosk. osadu 7,00
112-BIAŁKO CAŁKOWITE 5,00 010-MOCZ – Ilościowe oznaczenie białka 5,00
113-PROTEINOGRAM 21,00 -MOCZ -Ilościowe oznaczenie glukozy 5,00
111-ALBUMINY 5,00 022-MOCZ – Ilościowe oznaczenie wapnia 6,00
205-BIAŁKO C – Reaktywne (CRP) 15,00 033-MOCZ – Ilościowe oznaczenie amylazy 6,00
129-KWAS MOCZOWY 5,00 43-KAŁ – badanie ogólne 25,00
117-CHOLESTEROL CAŁKOWITY 8,00 37-KAŁ – Pasożyty 25,00
118-CHOLESTEROL –HDL 6,00 35-KAŁ – Krew utajona-metodą immunochem 17,00
122-CHOLESTEROL – LDL 8,00 007-WSKAŹNIK protrombinowy PT (INR) 8,00
119-TRIGLICERYDY – TG 8,00 006-CZAS kaolinowo-kefalinowy (APTT) 8,00
120-LIPIDOGRAM 25,00 008-FIBRYNOGEN 8,00
114-BILIRUBINA CAŁKOWITA 5,00 409-POSIEW MOCZU z antybiogramem 30,00
115-BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA 5,00 405-POSIEW WYMAZU z gardła 31,00
105-FOSTAFAZA ALKALICZNA (ALP) 6,00 38-POSIEW kału (pałeczk: Salmonella,Shigella) 25,00

Uwaga!
Powyższe badania są wykonywane odpłatnie w przypadku:

    • pacjentów nie zadeklarowanych do SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

 

  • na zlecenie prywatnych gabinetów lekarskich nie mających umowy z NFZ (dotyczy to pacjentów zadeklarowanych i nie zadeklarowanych do SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej)

Uwaga!
II. Badania pozostałe – wykonywane odpłatnie (nie wchodzą w zakres podstawowej opieki zdrowotnej)
Cena badań pozostałych – wykraczających poza obowiązek POZ nie wykazanych w w/w Cenniku jest określana każdorazowo przez Laboratorium, z którym Przychodnia ma podpisaną umowę.

III. Usługi medyczne – wykonywanie odpłatnie

Nazwa świadczenia zdrowotnego Cena
Engerix 1,0 ml 60,00
Infarnix IPv + Hib 140,00
Influvac (p/grypie) 28,00
Rotarix 300,00
Synflorix 160,00
Infarnix Hexa 200,00
Nimenrix 170,00
Varilrix 195,00
Iniekcje domięśniowe 10,00
Iniekcje dożylne 15,00
Pomiar ciśnienia 5,00
Badanie EKG z opisem 15,00
Badanie EKG bez opisu 10,00
PORADA LEKARZA POZ (pacjent/ka nieubezpieczony/a) 45,00
BADANIE LEKARZA GINEKOLOGA (pacjentka nieubezpieczona) 60,00

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 8.02.2016 roku

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:27 grudnia 2016
Autor:info_dla_pacjentow