Informacje dla krwiodawców. Przygotowanie się do oddania krwi, procedura pobrania krwi, jak zachować się po oddaniu krwi

Przygotowanie się do oddania krwi, procedura pobrania krwi, jak zachować się po oddaniu krwi

Akcja honorowego oddawania krwiAkcja honorowego oddawania krwi na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,
22 czerwca 2008 roku
Fot. JT, archiwum SP ZOZ GP

Jak przygotować się do oddania krwi
WSKAZANIA PRAKTYCZNE
Dawcą może być zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, legitymująca się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL stwierdzającym tożsamość wraz z adresem zamieszkania.

Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi powinien:

 • W ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki).
 • Być wyspanym.
 • Spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem).
 • Wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego : mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe.
 • Ograniczyć palenie papierosów.
 • Nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony (katar) lub przyjmuje leki.
 • Nie przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu!!!

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne.
Krew pobiera się zawsze sprzętem jednorazowego użytku!!!

W krwioobiegu dorosłego człowieka krąży ok. 5 – 6 l. KRWI. Częstość, rodzaj i objętość donacji ustala lekarz kierując się ogólnym stanem zdrowia dawcy.

Metody oddawania krwi:
METODA KONWENCJONALNA – dawca oddaje krew pełną w ilości 450 ml. Krew pełna może być pobrana nie częściej niż 6 razy od mężczyzny i 4 razy od kobiety w ciągu roku (tj., co 2 miesiące od mężczyzny, co 3 miesiące od kobiety). Przerwa po oddaniu krwi wynosi, co najmniej 8 tygodni.

METODA PLAZMAFEREZY AUTOMATYCZNEJ – dawca oddaje tylko osocze (plazmę) w ilości 600 ml. Osocze metodą automatycznej plazmaferezy można pobrać do 20 razy w ciągu roku (nie więcej niż 15 litrów). Przerwa po oddaniu osocza wynosi co najmniej 2 tygodnie.

METODA TROMBAFEREZY I LEUKAFEREZY – dawca oddaje tylko wybrane elementy komórkowe krwi (płytki, krwinki białe) w odstępach nie krótszych niż 4 tygodnie. Zabiegi trombaferezy i leukaferezy można wykonać do 12 razy w ciągu roku, a przerwa między nimi wynosi co najmniej 4 tygodnie.

Akcja honorowego oddawania krwiAkcja honorowego oddawania krwi na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,
22 czerwca 2008 roku
Fot. JT, archiwum SP ZOZ GP

Procedura oddania krwi
KROK PO KROKU
Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki a zarazem bezpieczny dla dawcy pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy a miejsce, wkłucia jest odkażane. Pracownicy RCKiK, którzy towarzyszą podczas całej procedury kwalifikowania oraz pobierania krwi dbają, aby pobór krwi odbył się sprawnie a zarazem bezpieczne i abyśmy mogli podzielić się swoją krwią w miłej i przyjaznej atmosferze.

 1. Śniadanie: Spożycie lekkostrawnego posiłku, (wykluczenie tłuszczów zwierzęcych).
 2. Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz (koniecznie musimy przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz adresem zamieszkania).
 3. Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu 3 minut.
 4. Gabinet lekarski:
  • skrócone badanie lekarskie,
  • wywiad (m.in. wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości),
  • kwalifikacja do oddania krwi.
 5. Uzupełnienie płynów w organizmie: w dniu poprzedzającym oddanie krwi zwiększyć ilość wypijanych płynów, najlepiej wody mineralnej, co najmniej 1,5 l. Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia.
 6. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym w czasie od 5 do 8 minut.
 7. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. – 8 tabliczek czekolady. Na prośbę Dawcy wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole oraz wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do najbliższego Punktu Krwiodawstwa.

Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana w postaci przetworzonych składników lub jako krew pełna pozwala ratować życie i zdrowie. Jej źródłem jest zdrowy człowiek!

Akcja honorowego oddawania krwiAkcja honorowego oddawania krwi na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka,
22 czerwca 2008 roku
Fot. JT, archiwum SP ZOZ GP

Jak zachowywać się po oddaniu krwi

 • Należy stosować się do zaleceń lekarza lub personelu fachowego pobierającego krew.
 • Trzymać uciśnięte miejsce wkłucia odpowiednio długo (ręka wyprostowana w łokciu), tego dnia nie należy nosić w tej ręce ciężarów.
 • Nie zastosowanie się do powyższych wskazówek narazi dawcę na powstanie krwiaka lub zasinienie w miejscu wkłucia, (jeżeli tak się stanie stosować okłady z Altacetu).
 • Unikać w tym dniu pośpiechu i energicznych ćwiczeń fizycznych.
 • Starać się nie przebywać w zbyt gorących i dusznych pomieszczeniach.
 • W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od pobrania krwi jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadomić RCKiK lub Oddział Terenowy telefonicznie.

Jeżeli jednak wystąpiły objawy osłabienia należy:

 • Powiedzieć komukolwiek, kto jest obok ciebie, że oddawałeś krew i czujesz się słabo.
 • Położyć się z nogami ułożonymi wyżej lub zrobić skłon tak, aby głowa znalazła się miedzy nogami.
 • Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi.

Złe samopoczucie może przydarzyć się każdemu. Jeśli zdarza się zawsze po oddaniu należy rozważyć decyzję o dalszym oddawaniu krwi.

Po pobraniu krew zostanie przebadana, aby stwierdzić, czy dawca nie jest zakażony kiłą, AIDS, żółtaczką typu B lub C. Jeśli test wypadnie pozytywnie krew nie zostanie przetoczona. Przy pozytywnych wynikach badań (wskazujących na infekcję) dawca zostanie o tym poinformowany.

10.09.2008, SP ZOZ GP Nowa Wieś Wielka
Źródło: Materiały informacyjne Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Zobacz także: www.rckik-bydgoszcz.com.pl

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:11 maja 2017
Autor:poradnik_medyczny