Kontrola zarządcza

Wykaz dokumentów kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

DOKUMENT OBSZAR ODDZIAŁYWANIA
Statut Mechanizmy kontroli
Regulamin organizacyjny Środowisko wewnętrzne
Regulamin pracy Środowisko wewnętrzne
Regulamin wynagradzania Środowisko wewnętrzne
Instrukcja kancelaryjna Mechanizmy kontroli
Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi Mechanizmy kontroli
Polityka bezpieczeństwa Mechanizmy kontroli
Procedury obowiązujące w gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach Przychodni Mechanizmy kontroli
Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Mechanizmy kontroli
Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:7 maja 2017
Autor:bip