Koordynator do spraw dostępności w SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Mirosława Bogucka

tel. (52) 38 10 877 e-mail:

Która udzieli wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług.

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Dyrektora SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej

Z dnia 28.09.2020r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności ( pdf)’

Ostatnia aktualizacja: 20 października 2020
Strona stworzona:20 października 2020
Autor:admin