Laryngolog, foniatra, audiolog, badanie audiometryczne

Laryngolog, foniatra, audiolog, badanie audiometryczne

Fot. zdrowemiasto.pl / ppk

Otorhinolaryngologia (otorynolaryngologia) to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologią, rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób ucha (gr. oros, otos – ucho), nosa (gr. rhinos – nos), gardła (gr. pharyngos – gardło) raz krtani (gr. laryngos – krtań). Potocznie używana nazwa to otolaryngologia (lekarz otolaryngolog) lub używana jeszcze częściej – laryngologia (lekarz specjalista z tej dziedziny medycyny to laryngolog).

Foniatria – dział nauk medycznych w ramach otorynolaryngologii, zajmujacy się zaburzeniami i schorzeniami głosu, mowy i języka oraz schorzeniami narządu słuchu, szczególnie u dzieci, które mogą zakłócać prawidłowy rozwój mowy dziecka.

Audiologia to dział nauk medycznych w ramach otorynolaryngologii, który zajmuje się procesem słyszenia, chorobami narządu słuchu i problemami osób niedosłyszących.

Działy otorynolaryngologii:

  • Otorynolaryngologia dziecięca
  • Otologia (lub Otiatria – zajmuje się fizjologią, rozpoznawaniem, diagnozowaniem oraz leczeniem chorób uszu; otochirurgia – leczenie operacyjne uszu)
  • Rynologia (zajmuje się fizjologią, rozpoznawaniem, diagnozowaniem oraz leczeniem nosa i zatok przynosowych; rynochirurgia – leczenie operacyjne nosa i zatok przynosowych)
  • Audiologia
  • Foniatria

Badanie audiometryczne (badanie słuchu tonalne progowe) – badanie, dzięki któremu uzyskuje się informacje pozwalające określić rodzaj niedosłuchu i stopień uszkodzenia słuchu. Badanie polega na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 10000 Hz. Służą temu informacje uzyskane od badanego podczas podawania sygnałów dźwiękowych o różnym natężeniu w poszczególnych częstotliwościach. Fala dźwiękowa dociera do ucha badanego drogą powietrzną lub kostną poprzez nagłowne słuchawki powietrzne lub kostne. Badanie może być wykonane bez zlecenia lekarza. Powinno być poprzedzone badaniem otolaryngologicznym fizykalnym oraz badaniem słuchu szeptem i stroikami. Badanie wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

11.02.2009, SP ZOZ Nowa Wieś Wielka
Źródło: “Warto wiedzieć” www.zdrowemiasto.pl (PPK)
Materiał opublikowano za pisemną zgodą Redakcji portalu medycznego ZdroweMiasto.PL
Zobacz także: www.zdrowemiasto.pl

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:11 maja 2017
Autor:poradnik_medyczny