Odwołanie wizyty u lekarza lub rezygnacja ze świadczenia opieki zdrowotnej

Pacjent, który nie może stawić się na umówioną wizytę lub zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 581 z późn. zm.), jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym placówkę medyczną.
Informację tą należy zgłosić w przypadku rezygnacji ze świadczeń:

  1. Poradni ginekologicznej: Nowa Wieś Wielka tel. 52 38 12 318; Brzoza tel. 52 38 10 185
  2. Poradni stomatologicznej: Nowa Wieś Wielka tel. 52 38 12 318; Brzoza tel. 52 38 10 18.
  3. Działu rehabilitacji: Nowa Wieś Wielka tel. 52 38 12 175.

 

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:11 maja 2017
Autor:info_dla_pacjentow