Podstawowa opieka zdrowotna

Główne cele podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy

Główne cele podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1315)

§ 4. ust. 1.
Na poziomie gminy zabezpieczenie świadczeń z zakresu: podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii, stomatologii
§ 4. ust. 2.
Na poziomie powiatu lub powiatów:
alergologia, chirurgia ogólna, choroby płuc, diabetologia, kardiologia, dermatologia i wenerologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu
§ 4. ust. 3.
Na poziomie województwa – świadczenia uzupełniające ust. 2.

Główne cele podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka:

 • Zapewnienie optymalnego zakresu świadczeń zdrowotnych na poziomie podstawowym (tzn. w ramach NFZ) dla pełno- i niepełnosprawnych pacjentów zdeklarowanych do przychodni w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej – DOSTĘPNOŚĆ DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 • Angażowanie się przychodni w realizację programów i akcji prozdrowotnych w ramach szeroko rozumianej edukacji i profilaktyki zdrowotnej na terenie gminy i województwa – PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
 • Adaptacja, remonty oraz doposażenie w sprzęt medyczny i inny, pomieszczeń w budynkach przychodni w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej – JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 • Konsekwentne podnoszenie kwalifikacji zawodowej personelu medycznego poprzez kierowanie na kursy i szkolenia oraz analizowanie uwag zgłaszanych przez pacjentów – JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach w Nowej Wsi Wielkiej oraz w Brzozie zapewniamy:

 • porady lekarskie dla dorosłych i dzieci
 • porady ginekologiczne wraz z badaniem USG
 • opiekę pielęgniarki i położnej środowiskowej
 • leczenie stomatologiczne
 • rehabilitację w przychodni i w domu pacjenta
 • badania laboratoryjne obowiązujące dla podstawowej opieki zdrowotnej
 • zabiegi pielęgniarskie w przychodni i domu pacjenta, szczepienia ochronne, EKG, pomiar ciśnienia, pomiar masy ciała i wzrostu
 • organizujemy akcje i programy prozdrowotne finansowane przez Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski oraz programy profilaktyczne zakontraktowane z NFZ
 • mamy doświadczenie w organizowaniu i realizacji programów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • zapewniamy transport sanitarny zgodnie ze wskazaniami lekarskimi oraz odrębnymi przepisami obowiązującymi w kontraktach z NFZ.

 

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:11 maja 2017
Autor:bip