Prawo do świadczeń

Prawo do świadczenia opieki zdrowotnej ustaje:

  • w przypadku byłych zatrudnionych:
   – po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy o pracę

 

  • w przypadku osób zatrudnionych, korzystających z urlopu bezpłatnego:
   – po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

 

 • przypadku osób bezrobotnych
  – po upływie 30 dni od dnia wyrejestrowania z urzędu pracy

W przypadku osób, które:

  • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty:
   – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń

 

  • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym:
   – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku

 

  • ukończyły szkołę średnią / wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów / studentów:
   – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów / studentów

 

 • mają zawieszone prawa do renty socjalnej:
  – prawo do świadczenia opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu
Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2017
Strona stworzona:27 grudnia 2016
Autor:info_dla_pacjentow