Wizyty lekarza w domu pacjenta

w sprawie realizowania przez lekarzy wizyt w domu pacjenta
Wizyty w domu pacjenta realizowane są przez lekarzy tylko w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta.
Lekarz pełniący dyżur w przychodni decyduje o konieczności udzielenia porady w domu pacjenta. W przypadku, gdy w ocenie lekarza zgłoszona przez pacjenta wizyta do domu jest uzasadniona, uzgadnia z pacjentem godziny jej realizacji zgodnie z harmonogramem pracy lekarza w danym dniu.
W przypadkach uzasadnionych lekarz przyjmujący wizytę do domu może ją przekazać do realizacji drugiemu lekarzowi, który przejmuje po nim dyżur, informując o tym pacjenta.
W przypadkach nagłych lekarz przyjmujący w przychodni jest zobowiązany do przerwania udzielania porad w przychodni i bezzwłocznego udania się do miejsca pobytu pacjenta.

Podstawa prawna:
Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej obowiązujący od 01 lipca 2012 roku

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:11 maja 2017
Autor:info_dla_pacjentow