Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. 2001, Nr 126, poz. 1384 z zm.) określa zasady i tryb postępowania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, a w szczególności rozpoznawanie i śledzenie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych celem unieszkodliwienia źródła zakażenia i przecięcia dróg szerzenia, w tym również uodpornienie osób wrażliwych na zakażenie.

Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1384 ze zm.) określa załącznik nr 1 do ustawy.

 1. AIDS i zakażenie HIV
 2. biegunki dzieci do lat 2
 3. błonica
 4. borelioza
 5. bruceloza
 6. cholera
 7. choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste
 8. choroba kociego pazura
 9. cytomegalia
 10. czerwonka bakteryjna
 11. dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi
 12. dur wysypkowy i inne riketsjozy
 13. dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi
 14. dżuma
 15. glistnica i inwazje innymi nicieniami przewodu pokarmowego
 16. gorączka powrotna
 17. gorączka Q
 18. gruźlica i inne mykobakteriozy
 19. grypa
 20. grzybice
 21. jaglica
 22. jersinioza
 23. kampylobakterioza
 24. kiła
 25. krwotoczne zapalenie jelit E. coli
 26. kryptosporydioza
 27. krztusiec
 28. lamblioza (giardioza)
 29. legioneloza
 30. leptospirozy
 31. listerioza
 32. mononukleoza
 33. mykoplazmoza wywołana przez Mycoplasma pneumoniae
 34. nagminne porażenie dziecięce oraz inne ostre porażenie wiotkie
  (w tym zespół Guillaina-Barrégo)
 35. nagminne zapalenie przyusznic (świnka)
 36. nierzeżączkowe zakażenia dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych
  i inne chlamydiozy
 37. nosacizna
 38. odra
 39. ornitozy
 40. ospa wietrzna
 41. owsica
 42. pastereloza
 43. pełzakowica
 44. płonica
 45. pneumocystodoza
 46. posocznica (sepsa)
 47. promienica
 48. pryszczyca
 49. róża
 50. różyca
 51. różyczka
 52. rzeżączka
 53. rzęsistkowica
 54. salmonelozy odzwierzęce
 55. świerzb
 56. tasiemczyce (w tym bąblowica)
 57. tężec
 58. toksokaroza
 59. toksoplazmoza
 60. trąd
 61. tularemia
 62. twardziel
 63. wąglik
 64. włośnica
 65. wszawica
 66. wścieklizna i podejrzenie o zakażenie wirusem wścieklizny
 67. zakażenia Haemophilus influenzae typ b
 68. zakażenia meningokokowe
 69. zakażenia wirusami hepatotropowymi (HAV, HBV, HCV, HDV i HEV)
 70. zapalenia mózgu
 71. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 72. zapalenia płuc o etiologii zakaźnej
 73. zatrucie jadem kiełbasianym
 74. zatrucia pokarmowe
 75. zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakażenia enterokrwotocznymi
  i enterotoksycznymi pałeczkami E.coli
 76. zgorzel gazowa
 77. zimnica
 78. żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne

Zgodnie z ustawą choroby te podlegają obowiązkowemu zgłaszaniu.

10.12.2007, SP ZOZ Nowa Wieś Wielka
Mat. oprac. na podst. Ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. 2001, Nr 126, poz. 1384)

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:11 maja 2017
Autor:poradnik_medyczny