Zdrowie seniora. Problemy wynikające z braku aktywności fizycznej

Nieaktywność fizyczna jest problemem w każdym wieku, ale staje się szczególnie widoczna u osób starszych. Wraz ze starzeniem się zachodzą niekorzystne zmiany fizjologiczne. Gdy starzeniu się towarzyszy brak aktywności fizycznej, wrasta prawdopodobieństwo podatności na zachorowania, ograniczeń czynnościowych i utraty niezależności. Dodatkowo, obniżenie się wielu parametrów fizycznych kojarzonych z wiekiem jest, w dużej mierze, związane z brakiem aktywności fizycznej, często już w młodym wieku. Otyłość i zmniejszona gęstość kości stają się problemem ludzi młodych. Dlatego tak ważna staje się promocja aktywności fizycznej w każdym wieku – od młodego do seniora. Badania naukowe wskazały następujące skutki braku aktywności fizycznej:

  • otyłość w każdym wieku,
  • brak siły mięśniowej, szczególnie kończyn dolnych, jest główną przyczyną upadków,
  • brak regularnych ćwiczeń fizycznych przyczynia się do rozwoju osteoporozy.

Osteoporoza

  jest jedną z głównych przyczyn zmian struktury kości. Obecnie, ryzyko złamań biodra u kobiet łączy się z ryzykiem rozwoju nowotworów sutka, macicy i jajników.

 • wzrost tempa urazów wiąże się ze spadkiem gibkości. Chociaż spadek gibkości wraz z wiekiem przebiega w sposób naturalny, znacząco większa utrata gibkości wynika z nieużywania narządu ruchu i nieaktywności fizycznej.
 • starsi prowadzący siedzący tryb życia są prawie dwukrotnie bardziej narażeni na chorobę (coronary heart) w porównaniu ze starszymi aktywnymi,
 • osoby fizycznie nieaktywne mają blisko dwukrotnie większe ryzyko rozwoju nadciśnienie niż osoby aktywne,
 • aktywność wieku dziecięcego, nie kontynuowana w starszym wieku, nie chroni przed chorobami serca. Opierając się na badaniach, byli sportowcy mieli mniejsze ryzyko chorób serca tylko wówczas, gdy byli aktywni fizycznie w późniejszym okresie ich życia,
 • istnieją bardzo jasne dowody, że prowadzenie siedzącego trybu życia zwiększa ryzyko rozwoju niektórych nowotworów a szczególnie okrężnicy i żeńskiego układu rozrodczego.

Korzyści płynące z ćwiczeń fizycznych w każdym wieku:

Fot. PPK, archiwum SP ZOZ Gminna Przychodnia Nowa Wieś Wielka, 2009

 1. Zapobieganie chorobom: zapobieganie chorobie wieńcowej serca (o 25-33%), zapobieganie udarowi mózgu, redukcja poziomu cholesterolu i trójglicerydów wzrost HDL, w prewencji i leczeniu nadciśnienia, zmiany w zakresie czynników krzepnięcia krwi, zapobieganie cukrzycy;
 2. Zmniejszenie śmiertelności: w niektórych chorobach nowotworowych (rak okrężnicy o 30%), w cukrzycy (nawet niewielkie zmiany w aktywności fizycznej – o 4%), rak piersi (o 12% szczególnie wśród kobiet po menopauzie);
 3. Inne korzyści: poprawa sprawności umysłowej, pomoc w redukcji masy ciała, zniesienie lub zmniejszenie bólów pleców, redukcja ryzyka postmenopauzalnych, osteoporotycznych złamań (nawet o 50%), zwiększenie wrażliwości tkanek na insulinę, zwalnia spadek sprawności związany z procesem starzenia (poprawa możliwości czynnościowych).

Brak aktywności fizycznej jest niezależnym czynnikiem ryzyka i równie istotnym jak: nadciśnienie, palenie tytoniu, podwyższony poziom cholesterolu.

09.05.2009, SP ZOZ GP Nowa Wieś Wielka
Źródło: Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kwiecień 2009, www.kujawsko-pomorskie.pl
Fot. PPK, archiwum SP ZOZ, 2009

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2017
Strona stworzona:11 maja 2017
Autor:poradnik_medyczny