Dla pacjentów

Zasady udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie obowiązujące ...
Czytaj Dalej
Czy rodzic musi zgłosić dziecko do ubezpieczenia? Każdy rodzic, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. jest zatrudniony na podstawie umowy ...
Czytaj Dalej
Wystawianie recept bez dokonania osobistego badania pacjenta Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia ...
Czytaj Dalej
Badania diagnostyczne zalecane i finansowane w ramach POZ Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 ...
Czytaj Dalej
Informujemy, że szczepienia dzieci zdrowych odbywają się w godz. od 9.00 do 11.30 w każdy piątek miesiąca w Brzozie oraz ...
Czytaj Dalej
Informujemy, że pobieranie krwi w Brzozie wykonujemy w każdy wtorek i czwartek od godz. 8.00 do 9.30 oraz w Nowej ...
Czytaj Dalej
w sprawie realizowania przez lekarzy wizyt w domu pacjenta Wizyty w domu pacjenta realizowane są przez lekarzy tylko w przypadkach ...
Czytaj Dalej
Udzielenie świadczenia zdrowotnego polegającego na udostępnieniu indywidualnej dokumentacji zewnętrznej pacjenta, osobie występującej w jego imieniu ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 Dyrektora SP ...
Czytaj Dalej
Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej Od 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, prawo do świadczeń ...
Czytaj Dalej
Pacjent, który nie może stawić się na umówioną wizytę lub zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 20 ust ...
Czytaj Dalej
Warunki współdziałania z innymi podmiotami w zakresie zapewnienia ciągłości postępowania w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów. Przychodnia prowadzi, przechowuje i ...
Czytaj Dalej
Pacjent ma prawo do: a) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej; b) wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej; c) informacji o ...
Czytaj Dalej
Inne ważne informacje dla Pacjenta Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia medycznego jest zobowiązany przedstawić aktualny dowód tożsamości Kierowanie do ...
Czytaj Dalej
Prawo do świadczenia opieki zdrowotnej ustaje: w przypadku byłych zatrudnionych: - po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ...
Czytaj Dalej
Lekarz może stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach. W uzasadnionych ...
Czytaj Dalej
Badania diagnostyczne - wydawanie wyników Wyniki wykonanych badań diagnostycznych: Wydawane są przez lekarza - dotyczy to pacjentów wykonujących badania nieodpłatnie ...
Czytaj Dalej
Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 27 ust. 2 i 28 ust.1. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw ...
Czytaj Dalej
Od marca 2016 r. USG zlecone przez lekarza POZ będzie wykonywane : Brzoza Nowa Wieś Wielka w każdą czwartą środę ...
Czytaj Dalej
Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2017
Strona stworzona:7 maja 2017
Autor:admin